Дәрдемәнд шигырьләре

«Урысча күп сүзең, азы татарча»

***
Урысча күп сүзең, азы татарча,
Белалмыйм, кем син – урысмы, татармы?
Ничектер белмәдек исме шәрифең:
Хәсәнме, юкса Иванмы, Макармы?..
Made on
Tilda