Дәрдемәнд шигырьләре

«Ганасыйрны әсир иткән табигать»

***
Ганасыйрны әсир иткән табигать,
Булып мозтар, гыйлемгә кылды бигать.

Ганасыйрны – яратылышны, токымны.
Мозтар – чарасыз.
Кыйлды бигать (бәйгать) – буйсынды.
Made on
Tilda