Дәрдемәнд шигырьләре

Сукачы белән падишаһ

Көннәрдән беркөн бер падишаһ сунарга чыккан иде. Ау артыннан кырдан-кырга узып йөргәндә, җир сөреп, иген игеп торган бер сукачыга очрады. Янына барып сәлам бирде. Сукачы сәлам алып: «Кыйдәмагезгә хәсәнат, солтаным!» — дип, кул кушырып торды.

Падишаһ хәзрәте сорашмага башлады:
— Ни эшлисең?
— Гомерегезгә дога әйтеп, иген игәмен, тәкъсыйр!
— Елында никадәрле ашлык сатасың?
— Бәгъзе ел йөз, бәгъзе елны биш йөз акчалык, солтаным.
— Ул акчаны ни урыннарга тотасың?
— Ходайга шөкерләр, хәзрәтегезгә догалар әйтеп, бер өлешен үз кирәкләремә тотамын. Бер өлеше белән бурычларымны үтимен. Бер өлешен әүсемгә бирәмен, солтаным.
— Ни вакыт бурычландың? Карез алу ни өчен хаҗәт булды?
— Кечкенә бала көннәремдә, һичбер эшкә ярамасам да, ата-анам мине киендереп асрап үстерделәр. Аларга бурычландым, тәкъсыйр. Инде алар картайды, бер эшкә дә ярамыйлар. Ашатып, эчереп, бурычымны түлимен.
— Хуш… Акчаның бер өлешен әүсемгә бирәмен дидең. Әүсемгә акча биреп файдалануның хәрам икәнлеген белмисеңме?
— Биш җан вак балаларым бар… Аларны ашатып-эчереп торам, солтаным. Мин картайгач, алар да мине карарлар. Әүсемгә бирәмен дигәнем шул.
— Бәрәкалла! — дип падишаһ хәзрәте ул кешегә йөз алтын һәдия биреп китте.

(Хуҗаи Сыйбианнан)Беренче тапкыр «Балалар өчен вак хикәяләр» җыентыгында 1910 елда басыла. Дәрдемәнд җыентыкка кергән әсәрләр турында «Башка телләрдән күчереп тәртиб ителде» дип искәрмә калдыра.
Made on
Tilda